zondag 27 februari 2011

Koptienden Loosdrecht 1572-1579

1572.

Claes Jacob Reyersz overgenomen van Willem Petersz 1 sp
Floer Hendricksz overgenomen van Adriaen Aertsz 1 sp
Jan Ouwe Heyn Jongen overgenomen van
Willemtgen Gijs Aerts weduwe 6 cop
Sluy 1569 ende sluy de Anno 1570
sluy de Anno 1571 dese sluy heeft Jan Licht
voldaen met dit jaer
Jan Jansz Lap overgenomen van Cornelis Petersz 1 sp
Geertgen Gerritsz Willem Mantgen wijff in
Thonis Elberts plaets 1 sp
Cornelis Elbertsz 1 sp
Floer Gerritsz inde plaets van Elbert Bernts 6 cop
Dirck Gijsbertsz overgenomen van Thonis Bernts 6 cop
Adriaen Willem Berntsz overgenomen van
Willem Gerrit Adriaensz vande Loosdrecht 1 sp
van Ellert Gerritsz tot Hilversom 3 cop
Meyert Jansz overgenomen van Maria Gijsbertsz in
Cortehoeff 1 sp


Inv. nr. 44

1577.

Vanaf dit jaar wordt Loosdrecht niet meer apart vermeld; wel onder Hilversum, aan het einde. Zekerheid dat de genoemde personen ook inderdaad in Loosdrecht woonden is er dus niet.

Claes Jacob Reyersz overgenomen van Willem Petersz 1 sp
Floor Hendricksz overgenomen van Adriaen Aertsz 1 sp
Jan Jansz Lap overgenomen van Cornelis Petersz 1 sp
Sluy de Ao 1572
Geertgen Gerrit Willem Manten wijff in Thonis
Elberts plaets 1 sp
Cornelis Elbertsz 1 sp
Floor Gerritsz inde plaets van Elbert Berntsz 6 cop

Inv. nr. 45

1578.

Claes Jacopsz Reyers overgenomen van Willem Petersz 1 sp
Floor Henricksz overgenomen van Cornelis Petersz 1 sp
Geertgen Gerrit Willem Manten wijff in Tonis
Elbertsz plaets 1 sp
Cornelis Elbertsz 1 sp
Floor Gerritsz inde plaets van Elbert Beerentsz 6 cop
Dirrick Ghijsbertsz overgenomen van Anthonis Barentsz 6 cop
Jacob Jansz overgenomen van Jacob Gerritsz Timmerman 5 cop
overgenomen van Lambt. Jansz Brasz 2 cop
Adriaen Willem Beerentsz overgenomen van
Willem Gerrit Adriaensz van de Loosdrecht 1 sp
van Elbert Gerritsz tot Hilfersom 3 cop 7 cop
Rycout (?) Jansz overgenomen van
Jan Gerritsz Timmerman 6 cop
overgenomen van Cornelis Lubbensz 3 cop 1 sp 1 cop
overgenomen van Lambert Heyndricksz
de Jonge 2 cop
Meijert Jansz overgenomen van Maria Ghijsberts
in Cortehoef 1 sp
Henrick Anschen overgenomen van Henrick
Lambertsz Soemer 3 cop
van Henrick Claesz 2 cop
overgenomen van Cornelis Bertsz 2 cop
Ary Henricksz overgenomen van Henrick Claes Gerbrants 1 sp
van Cornelis Henricksz 2 sp
Thijmen Rijcksz overgenomen van Wychgert Claes 1 sp


Inv. nr. 46

1579.

Claes Jacopsz Reyersz overgenomen van Willem Petersz 1 sp
Floor Heynricksz overgenomen van Cornelis Petersz 1 sp
Geertgen Gerrit Willem Manten wijff in
Tonis Elbertsz plaets 1 sp
Cornelis Elbertsz 1 sp
Ffloor Gerritsz in de plaets van Elbert Beerntsz 6 cop
Dirrick Ghijsbertsz overgenomen van Anthonis Beerntsz 6 cop
Jacob Jansz overgenomen van Jan Gerritsz Timmerman 5 cop
Heynrick Jansz overgenomen van Jan Gerritsz Timmerman 6 cop
van Lambt Lubbertsz 3 cop
Van lambert Heynricksz de Jongen 2 cop 1 sp 3 cop
Overgenomen van Jacob Cornelisz 2 cop
Meijert Jansz overgenomen van Maria Ghijsberts
in Cortehoeff 1 sp
Heynrick Anschen overgenomen van Heynrick
Lambsz Soemer 3 cop
Van Henrick Claesz 2 cop
Overgenomen van Cornelis Bertsz 2 cop 7 cop
Ary Henricksz overgenomen van Henrick Claes Brants 1 sp
van Cornelis Heynricksz 2 sp 3 sp
Thijmen Rijcksz overgenomen van Ryckgen Claes 1 sp